Tags Posts tagged with "Miroslav Predojević"

Miroslav Predojević

0 2351

Fotografski klub Vojvodina ima čast da prvi organizuje promociju foto-monografije „TAKAV ŽIVOT“ Miroslava Predojevića MF FSS. Razgovor sa autorom i prezentacija fotografija, originalnih fotografija, čak i onih koje ne možete videti u monografiji, će se održati u FKV u utorak 14. marta 2017. godine u 20h. Pozivamo sve ljubitelje fotografije na ovu promociju i razgovor sa autorom. Knjigu pored fotografija krase i izuzetni citati iz književnih dela najpoznatijih srpskih književnika.

„Ide, pa stane, pa ne ide, stoji, neće da ide, pođe, krene, ama, ide, ali stane, krenuće, mora da krene, jer ne može da stoji ako krene, jer ne može da krene ako stoji, ide, ne ide, pođe, pa zastane. Takav život“.

Crtica iz života preuzeta iz knjige „Sujeverice i druge reči“ Branka V. Radičevića je najbolja ilustracija nastajanja fotomonografije čija je završna konstatacija i njen naslov.

Foto-monografija "Takav život" Miroslava Predojevića
Fotomonografija „Takav život“ Miroslava Predojevića

Foto-monografija TAKAV ŽIVOT je nastajala relativno dugo (od 2005. do 2015. godine), otimala se i prilično otegla u pripremi, jer nije bilo lako bogat materijal skockati u korice jedne knjige.

I dođe dan da možemo objaviti njen izlazak iz štampe, na samom koncu 2016. godine, a ovo je njena prva javna prezentacija koja se organizuje.

Fijakerijada u Crepaji, april 2008.
Fijakerijada u Crepaji, april 2008.

Foto-monograija priča o svakodnevnom životu, ljudi sa ovih prostora, koji trepere u neumitnoj prolaznosti i bivaju uhvaćeni na svetlosno osetljivoj emulziji filma, a sve u pokušaju da se dotakne sama srž ljudskog življenja i trajanja. Redosled i raspored fotografija zamišljen je kao zatvoreni krug u kome je „mali” čovek središna tačka i nit koja povezuje sve fotografije.

Osveženje saboraša, Sabor trubača u Guči, avgust 2010. godine
Osveženje saboraša, Sabor trubača u Guči, avgust 2010. godine

Svakoj fotografiji iz serije TAKAV ŽIVOT, koje su uvek raspoložene za priču, kao i njihovi akteri, nađen je odgovarajući kratki tekst, uglavnom preuzet iz bogate domaće literature, u vidu proznog ili poetskog citata koji je realno ili asocijativno komplementaran sa fotografskom slikom. Preplitanje slika i reči oduvek je povezano, pa tako, u sadejstvu, najbolje funkcionišu.

Svinjokolj kod Zdravka Simijonovića
Svinjokolj kod Zdravka Simijonovića

O fotomonografiji su napislai:

Posmatran kroz vizuru pravog fotografa, svakodnevni život je sve osim svakodnevni. On postaje poseban, fenomenalan, briljantan, uzbudljiv. Tu više nema prostora za distinkciju između „lepog“ i „ružnog“.

Na njegovim fotografijama sve postaje „kako jeste“ a životne situacije za koje smo mislili da ih poznajemo, da ih lako i sami uviđamo u prostoru oko sebe, odjednom nam se javljaju u svom punom značenju.
Izvod iz teksta Miomira Petrovića

Rajko Džakovic, pesnik, Durmitor, avgust 2006.
Rajko Džakovic, pesnik, Durmitor, avgust 2006.

Pred nama je knjiga sećanja, dnevničkih zapisa, zgusnutih sentimenata, knjiga koju jedan titrajući senzibilitet predaje drugim osetljivim dušama. (…) Fotografije u ovoj knjizi, kao i tekstovi, sazdani su ne samo od svetlosti nego, ništa manje, od senki i muklih molskih tonova, ali, kako videsmo na kraju, ova knjiga jasno svedoči da slavi ono što nam je najvažnije – slavi život.
Izvod iz recenzije Gorana Malića

Tajna najboljih dela je upravo u tome što dobijaju puni smisao kada ih podelite sa prijateljima i poštovaocima…

Foto-monografija unutrašnje strane

Fotomonografija TAKAV ŽIVOT ima sledeća osnovna obeležja:
Format: 22 x 23,5 cm
Obim: 224 stranice
Osnovni sadržaj: 117 crno – belih fotografija
Rezime na engleskom jeziku
Štampa: u punom kolornom opsegu ofsetnim procesom da bi reprodukcije bile verne originalu
Povez: broširani

BIOGRAFIJA:

Portret Miroslava Predojevića-snimio Lj Tesic-2012
Portret Miroslava Predojevića-snimio Lj Tesic-2012

Miroslav Predojević rođen je u Čačku 1955. godine. Od 1978. godine se bavi fotografijom. Izlagao je na više stotina kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobio niz nagrada i priznanja. Priredio je 25. samostalnih izložbi. Nosilac je zvanja Majstor fotografije Foto saveza Jugoslavije/Srbije. Sekretar Foto saveza Srbije i član Sekcije umetničke fotografje ULUPUDS-a Beograd.

0 2735

Viši kurs fotografije Fotografskog kluba Vojvodina je namenjen naprednim fotoamaterima, umetnicima, novinarima i drugima koji žele da prodube svoje znanje u fotografiji i na školsko-metodički način se osposobe tehnički i likovno za izlagački i profesionalni rad.

Kurs obuhvata rad sa analognom fotografijom, i rad sa digitalnom fotografijom.
Viši kurs fotografije FKV se odvija pod patronatom Foto saveza Srbije.

Posebna pažnja je usmerena na razvijanje individualnih potencijala polaznika i specifičnosti njihovog različitog senzibiliteta i na analizu i komentarisanje radova polaznika.

U toku kursa polaznici će usvajati fotografski rečnik kojim će vizuelno artikulisati svoje ideje, emocije i namere. Izgradiće vlastite vrednosne poglede i kriterijume na likovnu organizaciju umetničkog dela. Razvijaće se ka istraživačkoj i kreativnoj fotografiji, bez šablonskih rešenja i ponavljanja često viđenih formi.

Na kraju kursa će se održati izložba radova polaznika kursa.

PREDAVAČI NA VIŠEM KURSU

Predavači su najpoznatiji Majstori fotografije Foto saveza Srbije, renomirani umetnici sa velikim izlagačkim i profesionalnim iskustvom, dugogodišnji urednici fotografije renomiranih časopisa, i profesori sa dugogodišnjim pedagoškim iskustvom, predavači sa dugogodišnjem iskustvom u vođenju škola za fotografiju i foto-kurseva, a pojedini predavači su i autori originalnih naučno-stručnih radova iz teorije umetnosti fotografije i fotografske tehnike.

Predavači su:

1. Tomislav Peternek MF FSS (doajen srpske i jugoslovenske fotografije)
2. Miroslav Predojević MF FSS (sekretar FSS)
3. Zoran Đorđević MF FSS (član Umetničkog saveta FSS i predsednik Foto kluba Kragujevac)
4. prof. dr Željko Škrbić (profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu – odsek fotografija)
5. prof. Sibila Petenji-Arbutina (profesor Visoke tehničke škole u Novom Sadu – primenjena fotografija)
6. prof. Alexandros Vrettakos (predavač na fotografskoj školi „Photodiodos“ u Kozaniju – Grčka)
7. Milovan Ulićević (predsednik FKV, moderator kursa)

PROGRAM VIŠEG KURSA FOTOGRAFIJE:

Ovo su oblasti Višeg kursa fotografije FKV. U svakoj ima po više tema koje se obrađuju. U zavisnosti od oblasti, one se obrađuju od 3-6 časova.

1. Moderna fotografija – istorijski pregled
2. Film i tehnike analogne fotografije
3. Eksponometrija i densitometrija, Adamsov zonski sistem – napredne metode
4. Laboratorijska obrada filma i foto-papira.
5. Digitalna fotografska tehnika
6. Likovni elementi fotografije (linija, oblik, boja, tekstura, valer itd.)
7. Kompozicija u fotografiji
8. Analiza fotografske slike
9. Studijska fotografska tehnika
10. Portretna fotografija – studijski portret
11. Portretna fotografija – ambijentalni portret
12. Modna fotografija
13. Akt fotografija – studijska, ambijentalna
14. Ostale studijske tehnike (makro, reklamna itd.)
15. Dokumentarna fotografija
16. Moderna ulična fotografija
17. Fotografski projekti – konceptualna fotografija
18. Prezentacija fotografije
19. Položaj uloga i pravci razvoja fotografije u XXI veku
20. Fotografske organizacije i izlagačka fotografija

Postoji mogućnost izmene i dodavanja nekih tema u zavisnosti od interesovanja polaznika.

Kurs traje 4 i po meseca. Minimalalan broj polaznika za grupu je 8 a maksimalan 12.

Časovi se sastoje od teorijskog i praktičnog rada na terenu, u studiju i laboratoriji i domaćih zadataka koji su obavezni. Na kraju kursa se polaže završni test i oni koji ga uspešno polože dobijaju certifikat o završenom kursu.

PRIJAVA NA VIŠI KURS FOTOGRAFIJE:

Prijave se vrše isključivo na e-mail kluba: office@fkv.rs sa kratkim podacima o sebi i opisom koji ste prethodni kurs završili. Sva pitanja na ovaj mail sa naznakom “ Viši kurs FKV“ Potrebno je da pri prijavi pošalju na mail: office@fkv.rs svojih 6-8 radova (fotografija) u jpg formatu u rezoluciji max 1200×800 pixela (3:2) ili 1200×900 (4:3 odnos strana) i jednu fotografiju sa svojim likom.

Za kurs je neophodno da polaznik ima vlastiti digitalni fotoaparat sa izmenjivom optikom koji ima manuelni mod, a poželjno je da ima i blic i analogni (sa filmom) fotoaparat, mada to nije neophodno, jer to može i pozajmiti kada ustreba, a biće par komada i na kursu.

Polaznici koji se prijave na kurs polažu kratki test provere osnovnih znanja iz fotografije, a koje su trebali naučiti ili sami ili na početnom kursu FKV ili nekom drugom kursu. Neće biti primljeni u grupu oni koji ne poseduju osnovna znanja potrebna za viši kurs.

U slučaju prijave većeg broja kandidata od 12 položeni test i fotografije odlučuju o prijemu.

Cena kursa je 18000 din i može na tri rate da se plati na početku kursa, posle prvog i posle drugog meseca kursa. U cenu kursa su uračunati film, foto-papir i hemikalije za deo kursa gde se radi analogna fotografija, i modeli za akt i modnu fotografiju, kao i organizacija završne izložbe polaznika višeg kursa i katalog izložbe.

Članovi Mense Srbija i članovi FKV plaćaju 15% nižu cenu kursa od ostalih. Dokaz članska karta i plaćena članarina Mensi Srbija.

Prijave za kurs su do 25. oktobra 2015. a test provere se polaže 27. oktobra 2015. o čemu će svi prijavljeni biti obavešteni.

1 3918
Plakat 45. ŽISEL-a

Kada neki festival fotografije i amaterskog filma doživi 43 (fotografija) odnosno 45 godina (film) onda se njegov uticaj mora odraziti na celokupnu fotografsku i filmsku amatersku scenu. Jedan od takvih je ŽISEL (skraćenica od život sela) najstariji festival filma i fotografije na našim prostorima koji je ove godine od 7. do 9. avgusta održan u Omoljici, Njegovim osnivačima i entuzijastima treba odati dužno priznanje, jer su mnoga svetlopisi seoskih  događaja zabeleženi od fotografa, reditelja i snimatelja, nastali u pripremama radova za festival ŽISEL. Budići da je ovo fotografski sajt, osvrnuću se samo na dešavanja unutar festivala koja su prevashodno vezana za fotografiju i kojima sam prisustvovao.

Centralni događaj je svakako 43. međunarodni salon umetničke fotografije – ŽISEL 2015. Pored njega retrospektivna izložba Centra za foto talente „EKO – FOTO“, izložba „Dobitnici najviših zvanja Foto saveza Srbije“, izložba Foto kluba CD13 iz Zrenjanina i samostalna izložba akt fotografija pod nazivom „Drugi san“ Milana Živkovića iz Kovina. Pomenute izložbe su svakako dobar razlog za dolazak u Omoljicu, a po cenu da skratite i letovanje.

Plakete zlatni, srebrni i bronzani suncokret za najbolje fotografije i kolekcije
Plakete zlatni, srebrni i bronzani suncokret za najbolje fotografije i kolekcije

Međunarodni salon umetničke fotografije je jedna od retkih izložbi na kojima se dodeljuju visoke novčane nagrade za naše uslove, a za kolekcije fotografija i za pojedinačnu fotografiju. Članovi žirija čine Dragoslav Mirković MF FSS, Borivoj Mirosavljević MF FSS i Milan  Živković MF FSS, od pristigle 301 fotografije od 76 autora dodelio je sledeće nagrade za kolekciju: plaketa Zlatni suncokret i 25.000 din. Milenku Mrvošu iz Rume, plaketa Srebrni suncokret i 20.000 din. Đaniju Bardotiju iz Rume, i plaketa Bronzani suncokret i 15.000 din. Maji Stošić iz Paraćina . Pohvale su dobili Jan Valo iz Novog Sada i Hadži Miodrag Miladinović iz Aleksinca.

Publika na otvaranju 43. Međunarodnog salona umetničke fotografije - ŽISEL 2015.
Publika na otvaranju 43. Međunarodnog salona umetničke fotografije – ŽISEL 2015.

Za pojedinačnu fotografiju plaketa Zlatni suncokret i 25.000 din. pripala je Zoltanu Bisaku iz Ivanova, plaketa Srebrni suncokret i 20.000 din. dobio je Branko Pejaković iz Prnjavora i plaketa Bronzani suncokret i 15.000 din. dodeljena je Vuku Adžiću iz Temerina. pohvale su dobili Željko Đurić iz Smedereva, Dejan Selaković iz Banja Luke i Slobodan Štetić iz Jagodine.

Izložbu je otvorio Milan Živković MF FSS govoreći na aktuelnu temu, i o dilemi koja se nadvila nad ovim festivalom i pitanjem koje je postavljeno svima: Šta dalje, kakav nam je odnos prema fotografiji, i da li će biti 46. Žisela? Najbolji odgovor na to nalazimo u uvodu kataloga koji je napisao Živković, a koji je ujedno i suština njegovog obraćanja prisutnima. Zato ga prenosimo u celini, jer smatramo da može i čitaoce ovog članka podstaći na razmišljanja.

Milan Živković MF FSS otvara 43. Međunarodni salon fotografije
Milan Živković MF FSS otvara 43. Međunarodni salon fotografije

Godinama već, na žiriranjima, postavljam Đurici (direktor Đurica Jovanov) tradicionalno pitanje: ko nam je ukrao godinu dana? A takvih se pitanja nakupio popriličan broj jer već bezmalo četrdest godina neprekidno dolazim na Žisel. Neću se sada razsentimentalisati nad prošlim vremenima kada su stvari bile drugačije i kada su fotografi bili kompletni autori svojih dela. Stvari se neumitno menjaju a sa njima i ovaj jedinstveni festival koji je prilagodio i ujedno uspešno odoleo svim pomodarstvima. Uspeo je da se održi na površini i ne potone u mutne vode kojima kovitlaju drugi saloni i festivali gde se primaju hiljade fotografija, dodeljuje nekoliko stotina nagrada i gde je fotografija postala ozbiljan biznis u kojem je dobijanje fotografskih zvanja neraskidivo vezano za spremnost i pre svega mogućnost pojedinca da organizatoru plati svoje učešće. Za uzvrat dobija reprodukovanu fotografiju (često veličine poštanske marke) mesto u beskrajnim spiskovim prihvaćenih radova i par sekundi prikazivanja fotografije na projekcijama koje, zbog dužine trajanja, fizički niko ne može da isprati. Ali tu su pre svega važni bodovi, jer bod po bod i eto ti zvanja.

Tokom svih ovih godina Žisel ništa nije tražio a davao je mnogo. Ako ste pomislili da sam zaboravio da objasnim rečenicu o kompletnim autorima priča je sledeća: fotografije koje su stizale, kako za Salon tako i za samostalne izložbe, bile su urađene rukom autora dok je sada slučaj upravo suprotan. Autori smatraju da su toliko važni da organizatoru šalju digitalne fajlove kako bi im fotografije (besplatno) bile urađene i postavljene na izložbu. To je u redu kada je u pitanju Salon fotografije ali takva „moda“ prenela se i na autore čije se fotografije predstavljaju u pratećem programu. S obzirom na to da sam umešan u veliki deo stvari koje se moraju uraditi kako bi Salon bio postavljen neshvatljiva mi je ova svojevrsna zamena teza jer nije Omoljici čast da gleda fotografije ovakvih autora već je upravo obrnuto: fotografima treba da je čast što izlažu na Žiselu. A to podrazumeva i kompletno autorstvo koje uključuje i minimum angažovanja oko označavanja fotografija koje često stignu bez ijednog ispisanog slova koje bi pomoglo u identifikaciji. Pretpostavljam da to podrazumeva obavezu organizatora da prepozna takva „kapitalna dela“ koja će ostaviti neizbrisiv trag u našoj fotografskoj istoriji.

Sve ovo uvod je u nešto o čemu niko nije razmišljao a to je neumitna smena generacija odnosno odlazak u zasluženu penziju ljudi koji su faktički decenijama bili „Žisel“. I zbog toga uz naslov stoji i veliki znak pitanja jer nisam siguran da postoji neko ko sa sigurnošću može da kaže da će sledećeg festivala biti ili da postoji neko ko je spreman i sposoban da ubedi one koji o tome odlučuju da izdvoje sredstva, za početak samo za nagrade, jer da vas podsetim da su nagrade novčane, da je učešće besplatno i da svaki autor čija fotografija nađe svoje mesto u galeriji dobija diplomu. A tek potom sledi ostatak organizacije koju je godinu za godinom obavljala ekipa Doma kulture „Vuk Karadžić“ u Omoljici. A sada se oni povlače u zasluženu penziju…

Želim da poverujem da Festival „Žisel“ neće proći klasičnu tranzicionu šemu i biti „privatizovan“ odnosno postati još jedan privatni salon kojima naša mala zemlja itekako obiluje. Čak se priča i kako je to postala ozbiljna privredna grana koja našoj zemlji donosi toliko potrebna sredstva. Činjenica je da nigde ne postoji podatak o tome koliko novca se sa ovakvih salona slilo u državnu kasu tako da sa takvim podacima nećemo špekulisati.

Pitanje opstanka Žisela u vezi je s odnosom svih nas. Za sebe znam da ću se potruditi da sva tri dana uživam u ovogodišnjem Festivalu i da ću, za svaki slučaj, pokušati da zapamtim što više kako bi nastavio da živim s nadom da ćemo se sledeće godine ponovo sresti u Omoljici!

Publika na otvaranju izložbe "Dobitnici najviših zvanja FSS"
Publika na otvaranju izložbe „Dobitnici najviših zvanja FSS“

Izložba „Dobitnici najviših zvanja FSS“ je predstavila sa po desetak fotografija sledeće Majstore fotografije FSS i Kandidat-majstore fotografije FSS koje su to zvanje dobili u 2015. godini i to pokojnog Branislava Backovića -Backa MF iz Loznice, Milenka Savovića MF iz Čačka, Dragana M. Babovića KMF iz Beograda, Dragana Lapčevića KMF iz Beograda, Slobodana Štetića KMF iz Jagodine, Branislava Goluba KMF iz Sombora i Eda Iglića KMF iz Beograda. Izložbu je otvorio Miroslav Predojević MF FSS prethodno odajući poštu preminulom Backoviću. Tom prilikom posebno je istakao da praksa koja je započela pre nekoliko godina promovisanja dobitnika najviših zvanja u Omoljici, je njihova prva prava promocija nosilaca najviših zvanja FSS za tu godinu, posle dobijanja zvanja na Skupštini FSS krajem juna. „Na jednom mestu može se videti kakv je nivo fotografija potreban da bi se osvojila pojedina najviša zvanja“ – rekao je Predojević. Domaćin Đurica Jovanov  dodao je  da će se ova dobra saradnja sa Foto savezom Srbije nastaviti i u budućnosti, a takođe i sa foto klubovima..

Miroslav Predojević MF FSS i Đurica Jovanov na otvaranju izložbe "Dobitnici najviših zvanja u FSS"
Miroslav Predojević MF FSS i Đurica Jovanov na otvaranju izložbe „Dobitnici najviših zvanja u FSS“

Priređena je i retrospektivna izložba „EKO-FOTO“ organizatora izložbe Centra za foto talente (CFT) iz Beograda. To je nevladina organizacije za popularisanje fotografije i fotografskog stvaralaštva. Ovom izložbom i foto-konkursom, CFT ima za cilj promenu odnosa prema životnoj sredini, smatrajući fotografiju najboljim beležnikom negativnog uticaja čoveka na životnu okolinu. Izložba će obići više mesta u Srbiji, a Omoljica je jedno od njih.

Sa otvaranja izložbe Foto kluba CD 13 iz Zrenjanina
Sa otvaranja izložbe Foto kluba CD 13 iz Zrenjanina

Izložba Foto kluba CD 13 iz Zrenjanina je privukla posebnu pažnju članova ostalih klubova, jer je to ponovo aktiviran klub, on nastavlja tradicije nekadašnjeg Foto kluba „Žarko Zrenjanin“ koji je kasnije promenjenog imena u FKK CD13. Poziv za Omoljicu je bio jedinstven povod klubu da se članovi organizuju, prikupe stare fotografije i naprave spoj fotografija nekadašnjih aktivnih članova i sadašnjih članova koji pokušavaju da vrate sjaj starog kluba.

Detalj sa izložbe Foto kluba CD 13
Detalj sa izložbe Foto kluba CD 13

Izložba je mogla poslužiti kao edukacija mladima da osete razliku u pristupu i tonu analogne fotografije nekadašnjih članova, i mladih članova, koji su sa ekspanzijom digitalne fotografije videli sebe u fotografiji. Dobro je da još u klubu postoje i članovi koji mogu da naprave most između starog i novog CD 13, jer tako se manje gubi energija na traženju klupskog identiteta.

Otvaranje samostalne izložbe "Drugi san" Milana Živkovića MF FSS
Otvaranje samostalne izložbe „Drugi san“ Milana Živkovića MF FSS

Poslednja otvorena izložba je bila posebano interesantna za autora ovog članka. Tehnički perfektno odrađeno, i jedinstveno za naše uslove, Milan Živković je postavio nove standarde svima, pokazavši im do koje granice mogu ići štampanja fotografija na papiru (750g) i na ink jet štampaču i koji kvalitet crno-belog tona možemo dobiti. Sama izložba akt fotografija je pokazala kako se, i koliko se, u osmišljavanju ambijenta, poze i stava modela mora pristupiti studiozno. Raznovrsnošću primenjenih tehnika i svetlosnim poigravanjima u različitim ambijentima, kao malo koja izložba, ostavlja pred svakom fotografijom posmatrača u dilemi, i sa jednim pitanjem „A šta je smišljeno sledeće?“ A to sledeće se pokazuje već na sledećoj fotografiji, drugačijoj potpuno od predhodne. Ne dešava se svetlosno-ambijentalno-modelska transformacija dva ili tri puta na celoj izložbi, a ostalo su samo varijacije, već se skokovito menjanje svih elemenata u likovnoj ravni, i istraživanje motiva, odražava na svih četrdeset četri fotografije na izložbi. Tako se ima utisk da je to bilo moguće izvesti jedino u snovima, u nekom „Drugom snu“, od onoga koji živimo u stvarnosti izrasloj na muško-ženskim odnosima.

Otvaranje samostalne izložbe "Drugi san" Milana Živkovića MF FSS
Otvaranje samostalne izložbe „Drugi san“ Milana Živkovića MF FSS

Izložbu je otvorila prof. mr Ivana Tomanović koja je istakla da je ova izložba deo mašte i snova kojima se Milan prepušta zahvaljujući svom velikom fotografskom iskustvu, i da treba svakako pohvaliti saradnju modela i njegovih prijateljica koje pristaju na tu igru i koje učestvuju u tome da se Milan prepušta i sanja svoje snove. „Akt fotografija je oduvek proces između otkrivanja i skrivanja“ ističe se u katalogu , sigurno da je taj proces određen maštom i snovima autora.

Kod dobrih domaćina sva štrudla se brzo pojede
Kod dobrih domaćina sva štrudla se brzo pojede

I na kraju iz prepune svetom Omoljice, uz zakusku koje priredio domaćin, sa neizbežnom banatskom štrudlom, i uz zvuke tamburaša, ostali smo dugo u razgovorima o fotografiji. Utisci sa ovog događaja su se još dugo prepričavali u ponoćnoj vožnji do Novog Sada.

Tekst i fotografije:

Milovan Ulićević

1 4182
Učesnici i publika na tribini FSS u Galeriji 73
Učesnici i publika na tribini FSS u Galeriji 73

Povodom devete godišnje izložbe nagrađenih fotografija „Na tragu svetlosti #9“ u Galeriji 73 je Foto savez Srbije organizovao tribinu „FOTOGRAFSKI UTISCI KOJI SE PAMTE“  koju je osmislio predsednik Umetničkog saveta FSS Miroslav Predojević MF FSS . Tribina je održana 14. maja 2015. od 18-20h. Teško je napisati članak o tribini ovakve tematike, i sa više izlagača,  pa sam za najadekvatniji pristup izabrao hronološki red izlaganja,  za tekstualni sled pisanja. Svakako da i pored zahtevane objektivnosti, neki fotografski utisci izneti na tribini su me kao autora teksta sigurno poneli u pisanju. Zato ću pokušati da hronološkim postupkom dočaram dešavanja na tribini.

0 2099
Fotografija: Merima Vukotić
Fotografija: Merima Vukotić

Obaveštavamo sve ljubitelje fotografije u Novom Sadu, Vojvodini i Srbiji da će se u novom galerijskom prostoru u gradu FOTO GALERIJI „148+“ otvoriti završna izložba radova polaznika Višeg kursa fotografije FKV u utorak 21. 04. 2015. u  19 časova . Viši kurs je održan pod patronatom Foto saveza Srbije, a izložbu će otvoriti predsednik FSS Branislav Brkić, MFIAP i MF FSS. Galerijski prostor je obezbeđen zahvaljujući sardnji Mensa Srbije i Fotografskog kluba Vojvodina i nalazi se na Bulevaru oslobođenja 22 u Novom Sadu.

Fotografija: Merima Vukotić
Fotografija: Merima Vukotić

Predavači:

Viši kurs fotografije je organizovao Fotografski klub Vojvodina u vremenu od novembra 2014. do polovine marta 2015. godine. Kurs je obuhvatao sedamnaest fotografskih oblasti iz analogne i digitalne fotografije koje su predavali Tomislav Peternek MF FSJ, Miroslav Predojević MF FSS, Zoran Đorđević MF FSS, prof.Sibila Petenji-Arbutina sa VTS i Milovan Ulićević predsednik FKV, koji je bio i moderator višeg kursa fotografije.

Fotografija: Dušanka Ljubojević
Fotografija: Dušanka Ljubojević

Tok kursa:
Na prijemni ispit za kurs, koji se sastojao od prijemnog testa i urađenih osam fotografija, se prijavilo 13 kandidata, od njih je 11 kandidata primljeno, da bi do kraja kurs završilo ukupno 10 kandidata. Njihove fotografije će biti izložene na završnoj izložbi u FOTO GALERIJI  „148+“. Od poslatih fotografija za završnu izložbu, uži izbor za izlaganje su napravili prof. Sibila Petenji-Arbutina i Milovan Ulićević, uvažavajući i ocene na pojedine fotografije koje su u analizama fotografija u toku kursa dali predavači Tomislav Peternek i Zoran Đorđević.

Fotografija: Željko Marković
Fotografija: Željko Marković

Certifikat:

Na kraju višeg kursa se dobija certifikat o uspešno završenom kursu. Certifikat je overen od strane Foto saveza Srbije i Fotografskog kluba Vojvodina kao realizatora i organizator kursa.  Za dobijanje certifikata kandidati su morali da imaju položen teorijsko-praktični test sa više od 50%  tačnih odgovora. U ocenu o uspehu kandidata su ulazili i uspešno urađeni domaći zadaci i ocena praktičnog rada u toku kursa, kao i originalnost i kvalitet fotografija na završnoj izložbi.

Fotografija: Aleksandra Bijelić
Fotografija: Aleksandra Bijelić

Nagrade i pohvale:

Za najuspešnijeg polaznika kursa je proglašena Dušanka Ljubojević,  po ukupnoj oceni sa testa, domaćih zadataka, praktičnog rada i ukupnoj oceni priloženih fotografija. Nagrada je objavljivanje fotografije na plakatu završne izložbe i u promotivnom materijalu za sledeći Viši kurs fotografije FKV.

Pohvalu za najoriginalniju fotografiju u toku kursa dobila je fotografija „Crosing over“ autorke Merime Vukotić. Nagrada je naslovna strana kataloga.

Pohvalu za najuspešniji praktični rad dobila je Sanja Banika za fotografije urađene u toku kursa na temu „Moda u fotografiji“. Nagrada je poseban pano na izložbni, sa serijom fotografija koje prezentuju taj praktičan rad.

Fotografija: Sanja Banika
Fotografija: Sanja Banika

Čestitke za trud i zalaganje u toku kursa su zaslužili i ostali polaznici: Aleksandra Bijelić, Tamara Stantić, Tamara Ranđelović, Darko Milaković, Ratko Nedović, Željko Marković  i Dejan Krstić.

Fotografija: Tamara Stantić
Fotografija: Tamara Stantić

Utisak na kraju:

Po obrađenim temama, autoritetu i znanju predavača po određenim temama koje su predavali, i činjenica da je bio pod patronatom  Foto saveza Srbije, najveće organizacija koja okuplja zajedno fotoamatere i profesionalne fotografe u Srbiji,  ovo je sigurno jedan od najozbiljnijih kurseva u Srbiji. Prenećemo i mišljenje člana Umetničkog saveta FSS Miroslava Predojevića „sigurno u poslednnjih 25 godina od vremena FK „Branko Bajić“ (koji više ne postoji)  nije održan tako značajan fotografski kurs u Novom Sadu“

Izložba če biti otvorena do 28. 04. 2015.  i može se pogledati u vremenu od 16 do 21 h svakog dana u nedelji u toku trajanja izložbe.

.

Tekst:

U.M.

1 2956
VIŠI KURS FOTOGRAFIJE FKV - plakat
VIŠI KURS FOTOGRAFIJE FKV - plakat

VIŠI KURS FOTOGRAFIJE FKV

(za napredne fotoamatere)

Viši kurs fotografije Fotografskog kluba Vojvodina namenjen je naprednim fotoamaterima,   umetnicima, novinarima i drugima koji žele da prodube svoje znanje u fotografiji i na školsko-metodički način se osposobe tehnički i likovno za izlagački i profesionalni rad. Posebna pažnja je usmerena na razvijanje individualnih potencijala polaznika i specifičnosti njihovog različitog senzibiliteta.

Predavači su najpoznatiji Majstori fotografije Foto saveza Srbije, renomirani umetnici sa velikim izlagačkim i profesionalnim iskustvom, dugogodišnji urednici fotografije renomiranih časopisa, i  obrazovani fotografi sa dugogodišnjim pedagoškim iskustvom u vođenju škola za fotografiju i foto-kurseva, a pojedini su autori originalnih naučno-stručnih radova iz teorije umetnosti fotografije i fotografske tehnike.

U toku kursa polaznici će usvajati fotografski rečnik kojim će vizuelno artikulisati svoje ideje, emocije i namere. Izgradiće vlastite vrednosne poglede i kriterijume na likovnu organizaciju  umetničkog dela. Razvijaće se ka istraživačkoj i kreativnoj fotografiji, bez šablonskih rešenja i ponavljanja često viđenih formi.

VIŠI KURS FOTOGRAFIJE FKV - plakat
VIŠI KURS FOTOGRAFIJE FKV – plakat

PROGRAM VIŠEG KURSA FOTOGRAFIJE:

Ovo su oblasti Višeg kursa fotografije FKV. U svakoj ima po više tema koje se obrađuju. U zavisnosti od oblasti, one se obrađuju od 3-6 časova.

 1. Moderna fotografija – kratak istorijski pregled
 2. Film i tehnike analogne fotografije
 3. Eksponometrija i densitometrija, Adamsov zonski sistem – napredne metode
 4. Laboratorijska obrada filma i foto-papira.
 5. Digitalna fotografska tehnika
 6. Likovni elementi fotografije (linija, oblik, boja, tekstura, valer itd.)
 7. Kompozicija u fotografiji
 8. Analiza fotografske slike
 9. Studijska fotografska tehnika
 10. Portretna fotografija
 11. Modna fotografija
 12. Akt fotogrfaija
 13. Ostale studijske tehnike (makro, stock, reklamna itd)
 14. Dokumentarna i ulična fotografija
 15. Prezentacija fotografije
 16. Položaj uloga i pravci delovanja fotografije u XXI veku
 17. Fotografske organizacije i izlagačka fotografija

Postoji mogućnost dopune tema sa:

18. Pozorišna i koncertna fotografija (znaće se do početka kursa)

PRIJAVA NA VIŠI KURS FOTOGRAFIJE:

Kurs je pod patronatom Foto saveza Srbije i na kraju uspešno završenog kursa dobija se certifikat Foto saveza Srbije o pohađanju Višeg kursa fotografije.

Kurs traje 4 meseca i časovi se sastoje od teorijskog i praktičnog rada na terenu, u studiju i laboratoriji i domaćih zadataka koji su obavezni.

Minimalalan broj polaznika za grupu je 8 a maksimalan 12.

Prijave se vrše isključivo na e-mail kluba: office@fkv.rs sa kratkim podacima o sebi i opisom koji ste prethodni kurs završili. Sva pitanja na ovaj mail sa naznakom “ Viši kurs FKV“

Za kurs je neophodno da polaznik ima vlastiti digitalni fotoaparat sa izmenjivom optikom, a koji ima manuelni mod. Poželjno je da polaznik  ima i odgovarajući blic i analogni (sa filmom) fotoaparat, mada to nije neophodno, jer to može i pozajmiti kada ustreba, a biće par komada i na kursu.

Polaznici koji se prijave na kurs polažu kratki test provere osnovnih znanja iz fotografije, a  koja su trebali naučiti pre sami ili na početnom kursu FKV, ili nekom drugom kursu. Neće biti primljeni u grupu oni koji ne poseduju osnovna znanja potrebna za viši kurs fotografije.

Potrebno je, da oni koji se prijavljuju za kurs, pri prijavi pošalju na mail: office@fkv.rs svojih 6-8 fotografija u jpg formatu  u max rezoluciji 1200×800 pixela (3:2) ili 1200×900 (4:3 odnos strana)

Cena kursa se može uplatiti na tri rate da se plati na početku kursa, posle prvog i posle drugog meseca kursa. U cenu su uračunati filmovi, foto papir i foto hemija za deo kursa gde se radi analogna fotografija.

Članovi Mense Srbija i članovi FKV plaćaju 15% nižu cenu kursa od  ostalih. Dokaz članska karta i plaćena članarina Mensi Srbija.

Prijave za kurs su do 10. novembra 2014. a test se polaže 11. novembra 2014. u 18h.

Zbog državnog praznika prijave su produžene do 12.novembra 2014. a test se polaže u petak 14.novembra 2014. u 18h.  Svima koji su se prijavili obaveštenje za testiranje će stići na e-mail.

U slučaju prijave većeg broja kandidata  od 12 položeni test i fotografije odlučuju o prijemu.

0 2734
Pozivnica za predavanje Miroslava Predojevića u FKV
Pozivnica za predavanje Miroslava Predojevića u FKV

Ne može se zamisliti umetnost, a svakako ni fotografija bez portreta, jedne od najzastupljenijih oblasti unutar fotografije. U „tajne“ umetnosti portretisanja će vas uvesti Miroslav Predojević MF FSJ-FSS i predsednik Umetničkog saveta FSS, na predavanju koje organizuje Fotografski klub Vojvodina u četvrtak 14. novembra 2013. sa početkom u 20 h. Predavanje će biti iz dva dela: istorijski osvrt i lično iskustvo u kome će se predstaviti autor.

Pozivnica za predavanje Miroslava Predojevića u FKV
Pozivnica za predavanje Miroslava Predojevića u FKV

Miroslav Predojević je  rođen u Čačku 1955.

Po završetku studija agroekonomije u Beogradu 1978. se bavi i autorskom fotografijom .

Učestvovao je na preko 300 kolektivnih fotografskih i likovnih izložbi u zemlji i inostranstvu, gdje je dobio više nagrada i priznanja .

Samostalno izlagao 22 puta ( Beograd , Kragujevac , Sombor , Leskovac , Čačak , Negotin , Zaječar , Bor , Aranđelovac , Banatski Brestovac … )

Mnogi radovi postali sastavni dio privatnih kolekcija i muzejskih zbirki kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Uredio ekskluzivnu fotomonografiju “ Lepe šume Srbije „,  2008 , za Ministarstvo poljoprivrede , šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume .

Objavio fotomonografiju ženskih portreta “ Okrznuti istina “ 2009.

Sa Foto savezom Srbije , objavio knjigu – katalog “ Biseri srpske fotografije “ , 2010 , također i povodom izložbe “ Fotografi & modeli “ sa KFFA “ Ponjavica “ , Banatski Brestovac , 2012.

Zvanje Majstor fotografije dobio od Foto  saveza Jugoslavije , član ULUPUDS – a , Predsednik je Umjetničkog savjeta Foto – saveza Srbije .

Pedavanje će se održati u FUJI galeriji u Novom Sadu, Narodnog fronta 55