Tags Posts tagged with "Luna Jovanović"

Luna Jovanović

0 1588

Kada se spoje interesantan prostor i izložba fotografija koja odgovara svojom temom i pristupom tom prostoru, onda je doživljaj posete takvoj izložbi pravo zadovoljstvo. Jedna takva izložba je otvorena 22. marta 2018.godine u Sremskim Karlovcima u Muzeju šibica. Autorka izložbe „Stvar“ je Luna Jovanović mlada akademska fotografkinja iz Novog Sada. Na dvadesetak izloženih fotografija u minimalističkom maniru motivi su: činije, ptice, zavese, prozori, ruke, telo, svakodnevni predmeti iz sobe, cvet i dr. Naizgled motivi nepovezani temom izložbe, ali samo na prvi pogled.

Otvaranje izložbe- Luna Jovanović krajnje desno
Otvaranje izložbe- Luna Jovanović krajnje desno

Luna prefinjenim i nežnim osećajem za boju i valer, stvorenim jednostavnim svetlom, na većini fotografija prikazuje lični intimni odnos prema tim stvarima (i ne samo njima), i on je dominantan na većini fotografija. Nisu njene fotografije napravljene sa sirovom banalnom pričom o stvarima, ili pak sa faktografijom, koju daje predmet sam po sebi. Kod svakog motiva ona nas izraženom lepotom teksture, plastično uvodi u strukturu motiva, da posmatrač oseća bliskost sa njim, pa kao da je taj predmet, tu ruku, to telo opipao koji trenutak pre. Njenim motivima ona udahnjuje dušu, pa gledajući ih na fotografijama, mi o njima razmišljamo kao o trenutku nekog sećanja, bez obzira što to mogu biti i sasvim obične neupadljive svakodnevne stvari, ili biljke, pa čak i ljudsko telo koje depersonalizovano jakim izrezom kada se uklanja lice, ili kada se zamotava u zavesu pa ga ne razaznajemo. Fotografije nose znake sećanja na trenutke u kojima se traži sloboda za ličnost, za dušu umetnika.

Autorka fotografije Luna Jovanović
Autorka fotografije Luna Jovanović

Na pojedinim fotografijama, ostavljen je prostor pored otvorenog prozora u kome leprša na vazduhu zavesa, modifikujući svetlo, koje na zidu i stvarima unutar prostora (slike na zidu) pravi dugački svetlosni sfumato. Na drugoj fotografiji prozor osvetljava stepenice za negde gore, pa u prizoru lako zamišljamo ženu koja je preko njih išla u svoje odaje. Na takvim fotografijama prozor simbolično predstavlja izlaz u slobodu misli i želja umetnice. Na fotografijama motivi „dišu“ u tamnom prostoru kadra, sami noseći neku patinu prošlih vremena.

Autorka fotografije Luna Jovanović
Autorka fotorgafije Luna Jovanović

Cela izložba je koncept-zamisao koju je umetnica sledila i kojoj je svaka fotografija likovno podređena. Ako bi se neka fotografija odvojila od celine, ona bi tada bila izgubljena u surovoj stvarnosti, koju naše oko registruje kao i kamera obskura, kao dokument -sirovu istinu. Fotografija je tada, bez vidljive u celini imaginacije umetnika, oslobođena likovnosti koju nosi celina.

Autorka fotorgafije Luna Jovanović
Autorka fotorgafije Luna Jovanović

Svaki deo ovog Muzeja šibica ispunjen je stvarima lične prirode nekadašnje vlasnice koja je bila kolekcionar šibica, malih kutijica u kojima je zarobljena svetlost, koju povremeno oslobodimo kao duha iz Aladinove lampe. Možda tu možemo naći tajnu zbog čega je izložba dobro prilagođena prostoru. Simbolika postoji u oslobađanju svetla iz šibica i uhvaćenim svetlom na fotografijama Lune Jovanović.

Izložba je ovorena do 1. aprila 2018. godine

Tekst: Milovan Ulićević

0 2615
Plakat najave predavanaja - Dizajn: Ivan Mašanović
Plakat najave predavanaja - Dizajn: Ivan Mašanović

Fotografski klub Vojvodina u seriji svojih predavanja nastavlja u utorak 2. 12. 2014.  u 20 časova sa predstavljanjem mlade i talentovane fotografkinje Lune  Jovanović, koja ne samo da je dobar fotograf, već i vrstan poznavalac istorije i teorije fotografije, i aktivno piše o fotografiji na raznim sajtovima, promišljajući kritički i istorijski o fotografiji, a u cilju iznalaženja novih originalnih ideja u svom radu. Zato FKV ovim njenim predavanjem „Identitet ženske fotografije“ podržava njene aktivnosti na polju fotografije.

Plakat najave predavanaja - Dizajn: Ivan Mašanović
Plakat najave predavanaja – Dizajn: Ivan Mašanović

Predavanje je koncipirano kao kratak uvod u promenljivi identitet  ženske fotografske prakse, počev od 1900. godine, preko avangardnih pokreta, sve do postmodernizma. Posebna pažnja biće usmerena na nekoliko relevantnih autorki i društveno – politički okvir unutar kojeg su živele i radile.

Sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka pokrenuto je niz pitanja o odsustvu ženskog rukopisa tokom istorije umetnosti. Jedan od najvažnijih doprinosa ovog perioda jeste promena u kontekstu novog pogleda na žensku umetničku praksu. Istoričari umetnosti počeli su da otkrivaju, analiziraju  i izdvajaju značajne umetnice  i razloge zbog kojih su one bile marginalizovane i ignorisane, neprisutne u umetničkim galerijama i zvaničnom umetničkom establišmentu. Fotografija je još uvek mlada disciplina i izučavanje njenog razvoja pruža dobar uvid u način na koji su žene doživljavale i kreirale svoju stvaralačku ulogu upotrebom ovog medija.

Predavanje se održava u klubu, Bulevar oslobođenja 22 (sedište Mensa Srbije) i besplatno je za članove FKV i članove MENSE, a zbog teme i za ženske članove Foto saveza Srbije.  Ostali plaćaju kotizaciju za predavanje od 100 RSD

O PREDAVAČU:

Luna Jovanovic rođena je 1990. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na katedri za fotografiju, 2013. godine. Trenutno je na master studijama Teorija umetnosti i medija, interdisciplinarne studije na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

Luna Jovanović
Luna Jovanović

Njeni interesi uključuju fotografiju, nove medije,  kao i teoriju umetnosti. Dobitnica je nekoliko relevantnih nagrada i pohvala ( Memorijal Dragoljub Tošić, nagrada Re Foto magazina za kulturu fotografije u Srbiji, 2009; Dositeja, stipendija fonda za mlade talente Republike Srbije, 2012 i 2013; American Aperture Awards, specijalno priznanje internacionalnog konkursa u polju studentske eksperimentalne fotografije, 2013), učesnica je mnogih zajedničkih izložbi i festivala u Srbiji i na Balkanu.

Fotografija Luna Jovanović
Fotografija Luna Jovanović

Održala je tri samostalne izložbe: Autoporteti, galerija New Moment, Beograd, 2011; Utisci, SKC Zrenjanin, 2013; Hortus Femini, galerija Likovni salon, Novi Sad, 2014. Njeni radovi prisutni su u sklopu nekoliko značajnih publikacija, zbornika umetnosti i savremenih štampanih i online časopisa.

.