Poslanici, ne ukidajte autorska prava fotografima

Poslanici, ne ukidajte autorska prava fotografima

2 1518

Udruženje novinara Srbije (UNS), Udruženje fotoreportera Srbije (UFOS), Foto-asocijacija Vojvodine (FAV), Centar za razvoj fotografije (CRF) i Organizacija fotografskih autora (OFA) traže od narodnih poslanika Narodne skupštine Republike Srbije da na sutrašnjem zasedanju glasaju protiv predloga autentičnog tumačenja člana 2. stav 2. Zakona o autorskim i srodnim pravima koji je Skupštini dostavio Odbor za ustavna pitanja i zakonodavsto.

Usvajanjem pomenutog autentičnog tumačenja, Skupština bi prihvatila da fotografija „koja se pojavljuje i preuzima u elektronskom obliku, bez obzira da li je originalna duhovna tvorevina“ izgubi autorsko-pravnu zaštitu. Na taj način, jedino autori fotografija (od svih autora autorskih dela) bili bi lišeni autorsko-pravne zaštite.

Takođe, usvajanjem ovakvog tumačenja, Zakon o autorskim i srodnim pravima biće protivrečan samom sebi jer je u članu 2, stav 2. fotografija posebno istaknuta kao autorsko delo.

UNS, UFOS, FAV, CRF i OFA pitaju narodne poslanike da li su spremni da preuzmu odgovornost, kada fotografima oduzmu zaštitu autorskih prava, za odštete koje bi država Srbija morala da im zbog toga nadoknadi ukoliko pravdu budu tražili u Evropskom sudu za ljudska prava?

UNS, UFOS, FAV, CRF i OFA ukazuju na činjenicu da je ovakvo tumačenje doneto bez javne rasprave, bez konsultovanja struke i da predstavlja proizvoljno tumačenje zakona, tim pre što nije konsultovan nijedan autoritet u ovoj oblasti.

Prigovor na predlog autentičnog tumačenja Zakona o autorskim i srodnim pravima

Organizacija fotografskih autora (OFA) zajedno sa Centrom za razvoj fotografija (CRF) i Foto asocijacijom Vojvodine (FAV) uložila je prigovor na predlog autentičnog tumačenja člana 2. st. 2 tačka 9) Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Potpisnik prigovora na predlog autentičnog tumačenja – je i UFO Srbija – čiji je predsednik udruženja Srđan Ilić, među prvima organizovao i potpisao prigovor koji je predat pisarnici Skupštine. Izvinjamo se Srđanu, jer prigovor sa pečatom udruženja nije skeniran, a predat je u jednom primerku pisarnici Republike Srbije.

Preuzmite detaljan prigovor u PDF formatu:
1. Prigovor na predlog autentičnog tumačenja zakona o autorskim i srodnim pravima

2. Preuzmite komentar tumačenja

SIMILAR ARTICLES

Foto : Srđan Aleksić

0 405

0 2454