KONTAKT

KONTAKT

FOTOGRAFSKI KLUB VOJVODINA
……………………………………………..

Adresa za pisma:

Berislava Berića 7A
21000 Novi Sad, Srbija

Telefon: +381 63 580 610

Web: http://fkv.rs

Email: office@fkv.rs

Aktivnosti kluba se odvijaju u prostorijama na adresi:
Bulevar oslobođenja 22, Novi Sad (vidi mapu)

Fotografski klub Vojvodina na društvenim mrežama:

Twitter nalog: https://twitter.com/fkvnovisad
Fejsbuk strana: http://facebook.com/Fotografski.Klub.Vojvodina
Fejsbuk profil: http://facebook.com/photographicclubvojvodina
Googl+ profil: https://plus.google.com/118053457322901460647
Googl+ stranica: https://plus.google.com/u/0/104296847417610078682
Youtube kanal: https://www.youtube.com/channel/UCj-2ABxNnJfvcYt_opq36Yg
LInkedin: https://rs.linkedin.com/in/fotografskiklubvojvodina

……………………………………………..

Matični broj udruženja: 28021585

Poreski identifikacioni broj (PIB): 106739987

Tekući račun: 200-2660770101934-51, Poštanska štedionica

……………………………………………….

Lokacija gde se dešavaju aktivnosti FKV:

Lokacija u Novom Sadu na kojoj se odvijaju aktivnosti FKV
Lokacija u Novom Sadu na kojoj se odvijaju aktivnosti FKV

Pogled na lokaciju kluba možete videti i na linku:  FKV na GOOGLE STREET VIEW , gde možete istražiti vizuelno okolinu, da lakše do nas dođete.