FOTO LIGA SRBIJE

FOTO LIGA SRBIJE

1 1652
FOTO LIGA SRBIJE logo - dizajn Ivan Mašanović
FOTO LIGA SRBIJE logo - dizajn Ivan Mašanović

Ovo je predlog koji sam uputio Foto savezu Srbije (FSS) za Skupštinu FSS:

IDEJA:

Foto liga Srbije (FLS) sam zamislio da bi se poboljšala aktivnost foto klubova FSS i poboljšala saradnja među klubovima, podsticao takmičarski duh i kolektivnost između članova pojedinih foto klubova i unapređivala kreativna fotografija. Ideja Foto lige Srbije je omasovljenje članstva u foto klubovima, kako i omasovljenje članstva FSS, i njegova veća prisutnost u aktivnostima članstva, pogotovo Umetničkog saveta FSS i sekcije za rad sa mladima, a kasnije i pokretanja centra za edukaciju pri FSS.

FOTO LIGA SRBIJE logo - dizajn Ivan Mašanović
FOTO LIGA SRBIJE logo – dizajn Ivan Mašanović

Moram napomenuti da do sada u FSS, a ni prethodnom FSJ, slična ideja nije realizovana, pa mislim da je nešto novo i originalno svakako dobrodošlo i korisno za fotografiju u Srbiji.

2. REALIZACIJA

Ali da krenem od početka, i sa ovih idejnih reči pređem u ono što se objašnjava praktičnom realizacijom. Uradiću to po kratkim tezama, a detalje ću, nadam se imati priliku, da iznesem na Skupštini FSS, od koje očekujem podršku.

 • Foto liga Srbije (FLS) bi se odvijala pod patronatom FSS
 • U takmičenju bi učestvovali svi foto klubovi članovi FSS sa svojim ekipama koje bi ih predstavljale.
 • Foto liga Srbije ima predsednika i sekretara lige koji se staraju o regularnosti takmičenja i tehničkoj realizaciji. Sve nepravilnosti bi se rešavale po pravilniku o odvijanju takmičenja.
 • Takmičenje bi se odvijalo po kolima koja bi se odvijala jednom mesečno. Ukupno 10 kola. (to je zato da bi se ispoštovala letnja pauza, mada nije obavezno i broj može biti stvar dogovora klubova u FSS )
 • Svako takmičarsko kolo imalo bi po jednu zadatu temu za fotografisanje
 • Temu bi definisao Umetnički savet FSS uz konsultacije sa klubovima, tako da bi se tema mogla realizovati u svim mestima odakle potiču foto klubovi, ili u njihovoj najbližoj okolini, bez potrebe putovanja fotografa i dodatnog troška (primer tema: pijaca, portret u radnom ambijentu, život na margini i slično)
 • Oblast teme bi bile poznate unapred dovoljno vremena da klubovi mogu da formiraju ekipe, a konkretna tema bi se dobijala pred početak takmičenja.
 • Ekipe bi se formirale od po 6 fotografa, tako što bi svaki klub za određeno kolo prijavio ekipu Foto ligi Srbije (FLS).
 • Klubovi samostalno biraju ekipu, kako da bi prema afinitetu i znanju svojih članova najbolje realizovali temu, i dobile što više bodova.
 • Klubovi koji ne bi mogli da formiraju punu ekipu od šest članova formirali bi ekipu od manje članova, s tom razlikom da bi dobijali nula bodove na ne realizovane fotografije do pune ekipe.
 • Takmičenje bi se odvijalo vikendom u jednom kolu.( subota ili nedelja svejedno je, ali  vikendom svakako zbog manje zauzetosti takmičara)
 • Ne bi mogla da se formira ekipa  od fotografa koji ne pripadaju matičnim klubovima, ili su iz različitih klubova.
 • Fotograf  koji je član više klubova mora se pre počea takmičenja izjasniti za koji će klub nastupati

3. ODVIJANJE

 • Fotografisanje ekipe se odvija  u jednom danu, od naprimer 9-17h (stvar dogovora)
 • Sve fotografije moraju biti snimljene toga dana, što bi se dokazivalo poređenjem sa RAW fajlom poslatih test fotografija, koji bi morao da se čuva do kraja takmičenja
 • Na početku takmičarskog dana svaki takmičar član ekipe je dužan da snimi test sliku sa sajta  Foto lige Srbije (FLS) da bi registovao sebe i fotoaparat za to kolo (trajanje test snimka na sajtu je vremenski ograničeno i svako kolo ima drugačiji test). Snimak mora biti u RAW formatu. Isto tako treba snimiti novu test fotografiju na kraju takmičenja toga dana, ili kada fotograf  smatra da je ispunio zadatak, da bi se odjavio iz takmičenja toga dana.
 • Sve fotografije koje se šalju za bodovanje moraju biti u numeraciji i vremenu i u EXIF podacima o aparatu,  između te dve fotografije zbog autentičnosti i regularnosti, a kao potvrda da fotografija nije snimljena ranije.
 • Svaki član ekipe učestvuje sa po dve svoje najbolje  fotografije na zadatu temu u ekipnu kolekciju na zadatu temu toga kola.
 • Ne može jedan član ekipe učestvovati sa više od dve, a drugi sa manje od dve  fotografije
 • Ukupna ekipna kolekcija iznosi maksimalno 12 fotografija
 • Fotografije se šalju preko interneta  sudijskom žiriju kola do određenog vremena toga dana.

4. BODOVANJE

 • Bodovanje vrši sudijski žiri koga formira Umetnički savet FSS, i nije nužno da to budu samo članovi Umetničkog saveta FSS, ali se vodi računa o auoritetu sudijskog žirija i samog takmičenja. Mogu biti i fotografi iz drugih država.
 • Žiri ima tri člana, mada se može i povećati broj do 5 (stvar dogovora)
 • Žiri ocenjuje svaku fotografiju bodovima od 1 do 5.
 • Fotografije nedostajućih članova ekipe ili ne poslate, boduju se sa nula bodova
 • Na kraju se ocene pojedinih članova u ekipi zbrajaju i dobija ukupna ocena po ekipi za to kolo
 • Maksimalni broj bodova po ekipi je 60 za to kolo.
 • Posle svakog kola formira se tabela bodova, u kojoj se unose bodovi  po ekipama toga kola i ukupni bodovi, a objavljuje se na sajtu Foto lige Srbije i sajtu FSS. Vodi se i evidencija o bodovima pojedinaca.
 • Na kraju takmičenja proglašava i nagrađuje se pobednička ekipa  i najuspešniji pojedinac

5. KOTIZACIJE I SPNZORSTVA

 • Svaka klupska ekipa bi pre početka takmičenja uplatila neku minimalnu kotizaciju, u nivou godišnje klupske članarine FSS, koja bi se koristila za tehničku realizaciju  takmičenja. (domen, hosting, kucanje i štampanje  izveštaja itd. )
 • Sponzorstvo lige bi se u nekom pravičnom odnosu npr. 50:50 u fond nagrada ekipama (prva tri ekipna mesta i najboji takmičar u ligi)  i fond kojim bi se unapređivalo takmičenje i edukacija članova (organizacija radionica za učesnike Foto lige Srbije).

6. ZAKLJUČAK

Foto liga Srbije (FLS) kao jedinstveno takmičenje između foto klubova FSS svakako razvija interesovanje za fotografiju, i praćenjem takmičenja u medijima i na internetu, reklamiranjem i većim prisustvom fotografa u javnosti, zainteresovaće mlade fotografe da se uključe u rad klubova, a one koji  nisu uključeni u rad FSS, svakako će biti više zainteresovati da to urade.

U Novom Sadu 28. maja 2013. Milovan UlićevićPredsednik Fotografskog kluba Vojvodina

Član Nadzornog odbora FSS

063-580610

Predlog se nalazi na sajtu FSS:

http://www.fotoss.org/skupstina2013/predloziZaSkupstinu2013.html

Ovaj dokument je prosleđen svim članovima UO FSS,  članovima NO FSS,  svim aktivnim  foto klubovima FSS,  postavljen na sajtu FSS i na sajtu Fotografskog kluba Vojvodina, zatim na na fejsbuk strani Foto lige Srbije gde bi se vodila diskusija i davali predlozi.

LOGO Foto lige Srbije je dizajnirao dizajner Ivan Mašanović i nalazi se u zaglavlju dokumenta

SIMILAR ARTICLES

0 1365

1 1900