Dani fotografije u Srbiji – Čačak 2015.

Dani fotografije u Srbiji – Čačak 2015.

1 3532
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ove godine su po 13. put održani Dani fotografije u Srbiji koji se tradicionalno održavaju u Čačku. Dani fotografije su održani od 25. do 28. juna 2015. godine

Zajednička fotografija učesnika posle izložbe Gorana Malića
Zajednička fotografija učesnika posle izložbe Gorana Malića

Domaćini su priredili bogat izložbeni program, predavanje i promociju dugoočekivanog „Almanaha Foto saveza Srbije“ Kruna svega je bila Republička izložba fotografije koja je kao i svake godine najznačajnija fotografska izložba u Srbiji. Kao i dugi niz godina unazad, od kada je obnovljen FSS, održana je godišnja Skupština FSS u Čačku, a ona je ovog puta bila izborna i na kojoj su izabrani novi organi FSS.

Prvog dana Dana fotografije u Srbiji u četvrtak 25. juna je otvorena kolektivna izložba „Eksperiment“ članova FK „Paraćin“ u Legatu „Rasim“ na kojoj su članovi fotošop obradom pokušali da eksperimentišu sa likovnošću i trenutnom ekspresijom ostave utisak na posmatrača. Pojedini radovi su prelazili u digital art napuštajući klasične principe fotografske likovnosti.

Istog dana je održano i predavanje Gorana Malića MF FSS na temu „Nova razmatranja doprinosa i uloge Đorđa M. Stanojevića u srpskoj fotografiji na prelomu 19. i 20. veka“ koje je Malić držao pre Čačka i u Akademiji nauka.

Izložba Damira Buzurovića F1 FSS
Izložba Damira Buzurovića F1 FSS

Otvorena je izložba „Zvuci tišine“ Damira Buzurovića F1 FSS iz FKK „Čačak“ u „Žutoj kući“, gde on postupkom duge ekspozicije i fotografisanjem kroz ND filter, umiruje ton, dočaravajući tišinu,  potpomažući je minimalističkim kompozicijama jednostavnih uzoraka iz prirode. To smiruje posmatrača dok posmatra fotografije, te  zanemaruje priču koje i nema, i traži skrivenu estetiku u haiku formi prikazanoj na fotografijama. Damir spada u red najagilnijih izlagača poslednjih godinu dana u FSS.

Otvaranje Republičke izložbe u Čačku
Otvaranje Republičke izložbe u Čačku

Drugog dana u petak 26. juna je održana Republička izložba fotografija u Likovnom salonu Doma kulture Čačak. Na otvaranju su podeljenje nagrade najuspešnijima od kojih izdvajamo nagrađene za pojedinačnu fotografiju: Maju Stošić I nagrada, Fadil Šarki i Dragan M. Babović II nagrada, Jelena Kosovac, Miroslav Mišić i Đorđe Vukičević III nagrada kao i pohvaljene autore Aleksu Trbovića, Željka Đurića, Radenka Boškovića i Ištvana Viraga

Nagrađeni autori na Republičkoj izložbi u Čačku
Nagrađeni autori na Republičkoj izložbi u Čačku sa pomoćnikom gradonačelnika, predsednikom FSS i predsednikom US FSS

Za serije fotografija nagrade su dobili: Đorđe Vukadinović, I nagrada, Duško Srećković i Radenko Radovanović II nagrada, Hadži Miodrag Miladinović, Dragan Lapčević i Vojislav Vojo Pešterac III nagrada dok su pohvaljene serije fotografija Zorana Milutinovića i Saše Preradovića. Izložbu prati katalog u kojem su većina izloženih fotografija i biografija  deset najuspešnijih autora. Pomoćnik gradonačelnika Čačaka Milan Bojović  je pozdravio učesnike, rekavši da će ova manifestacija i nadalje uživati punu podršku grada Čačka.

Fotografi na otvaranju
Fotografi na otvaranju
Foto berza se održavala u toku Dana Fotografije u Srbiji
Foto berza se održavala u toku Dana Fotografije u Srbiji

Održana je i digitalna projekcija 10 najuspešnijih autora u 2014. godini, a titulu najuspešnijeg je poneo Ištvan Virag iz FKK „Rada Krstić“ iz Sombora.

Druženje fotografa u bašti "Takovo"
Druženje fotografa u bašti „Takovo“

Bašta „Takovo“ je bila centralno mesto za druženje fotografa iz cele Srbije, ali i mesto održavanja samostalne izložbe Zorana Milutinovića KMF FSS, EFIAP/p. Osobenost ove izložbe je to što se sastojala iz dva dijametralno različita dela – Life fotografije i fotografije ptica i životinja. Izložbu je otvorio Tomislav Peternek MF FSS, koji u svom izlaganju povezuje ova dva dela Milutinovićeve izložbe, istakavši da su i u jednom i u drugom delu izložbe fotografije u kojima fotograf preuzima ulogu lovca, samo je motiv drugačiji. U oba slučaja to zahteva brzinu reakcije fotografa i predhodno dobro poznavanje onoga što se fotografiše. Druženje i razgovori o fotografiji su trajali do kasno u noć.

Prisutna publika na otvaranju samostalne izložbe Zorana Milutinovića KMF FSS EFIAP/p
Prisutna publika na otvaranju samostalne izložbe Zorana Milutinovića KMF FSS EFIAP/p

U subotu 27. juna je predstavljeno kapitalno fotografsko delo „Almanah Foto saveza Srbije“ u kome su predstavljeni svi Majstori (po dve fotografije) i Kandidat majstori (po jedna fotografija) Foto Saveza Srbije koji su to zvanje stekli od 1951 godine, od kada postoji FSS. Priređivač Almanaha je Dragoslav Mirković MF FSS, a predgovor je napisao Goran Malić MF FSS, istoriograf fotografije, a sadrži i kratke biografije svih fotografa. Na Almanahu se radilo punih šest godina, i to je nezaobilazna knjiga koju svaki fotograf treba imati u svojoj biblioteci. Izdavač je FSS, a preduzeće „AB soft“ iz Beograda je velikim delom, svojom donacijom, omogućilo da ova knjiga ugleda svetlost dana.

Predstavljanje Almanaha Foto saveza Srbije
Predstavljanje Almanaha Foto saveza Srbije Dragoslav Mirković, Goran Malić, Milenko Savović, Branislav Brkić (sleva na desno)

U podne je počela godišnja Skupština FSS na kojoj se mogao čuti presek godišnjeg rada FSS. Na skupštini je došlo do izmene pravilnika o zvanjima u FSS, a glavna novina je da su pooštreni kriterijumi za dodelu svih zvanja, i promenjen je naziv Fotograf I klase u Fotoamater I reda, i tako redom za ostala niža zvanja.

Radno predsedništvo Skupštine FSS
Radno predsedništvo Skupštine FSS (sleva Miroslav Predojević, Radenko Radovanović, Lazar Leković, Božidar Vitas i Branislav Brkić)

Pošto je ovogodišnja Skupština bila izborna, na njoj su izabrani novi Upravni odbor, Nadzorni odbor i Umetnički savet. Funkciju predsednika FSS će i u narednom periodu vršiti dosadašnji predsednik Branislav Brkić MF FSS, MFIAP. Na Skupštini su svečano uručena zvanja FSS i  FIAP zvanja, kao i desetorici najboljih autora izlagača,  i najboljim klubovima po broju osvojenih bodova na izložbama.

Prelistavanje radnih materijala u toku Skupštine i priprema za diskusiju
Prelistavanje radnih materijala u toku Skupštine i priprema za diskusiju

U večernjim časovima su otvorene dve samostalne izložbe. Najpre je izložbu „Pozorišni portreti 1975-1979“ autora Gorana Malića MF FSS otvorio Danilo Cvetanović MF FSS,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Danilo Cvetanović MF FSS otvara izložbu Gorana Malića MF FSS „pozorišni portreti 1975.-1979.“

naglasivši da su ovi pozorišni portreti, kada su se pojavili, predstavljali nešto novo, i da su Malićevi krupni kadrovi u kome ekspresija lica dolazi do izražaja bili nešto novo, što nije bilo poznato u tadašnjem fotografisanju pozorišne scene od strane zvaničnih pozorišnih fotografa. Neki portreti deluju kao da su snimljeni današnjom tehnologijom, kada je snimanje pri slabom svetlu mnogo lakše, međutim tada to nije bio nimalo lak zadatak.

Goran Malić MF FSS objašnjava teškoće koje imao prilikom fotografisanja pozorišnih portreta
Goran Malić MF FSS objašnjava teškoće koje imao prilikom fotografisanja pozorišnih portreta

Obraćajući se prisutnima Malić je rekao da je on ove portrete „krao sa scene“, često fotografišući uz negodovanje glumaca, jer on nije bio zvanični fotograf, već je u to doba radio neke druge poslove vezane za samu scenu i dekor. Kasnije su mnogi od tih glumaca priznali značaj tih fotografija. Interesantno je da se cela ova postavka nalazi u Pozorišnom muzeju u Beogradu.

Jelena Matić istoričar umetnosti otvara izložbu mr Ivane Tomanović
Jelena Matić istoričar umetnosti otvara izložbu mr Ivane Tomanović

Poslednja samostalna izložba otvorena na ovogodišnjim danima fotografije je izložba „Bliski pogledi“ mr Ivane Tomanović profesora fotografije, postavljene u Legatu Rasim. Čini se da je ova izložba bila kao šlag na torti na Danima fotografije u Srbiji. Izložbu je otvorila istoričarka umetnosti Jelena Matić, istakavši likovne aspekte neobične tehnike crossproces-a u klasičnoj filmskoj kolor fotografiji.

Ivana tomanović ispred svoje fotografije na  svojoj samostalnoj izložbi u Legatu Rasim u Čačku
Ivana tomanović ispred svoje fotografije na svojoj samostalnoj izložbi u Legatu Rasim u Čačku

Obraćajući se prisutnima Tomanovićka je naglasila da je ova izložba u odnosu na sve njene dosadašnje samostalne izložbe najviše odraz njene ličnosti i njenog poimanja fotografske umetnosti. Velikim povećanjima, i krupnim zrtnom koje se dobilo razvijajući visokoosetljive dijapozitive u crossproces-u, i kasnijim povećanjem na maksimalno mogućem formatu, ona je želela da razbije srukturu tona same fotografije, težeći tako ka nekoj drugačijoj estetici. Vidno je da se jedan deo izloženih radova oslanja na estetiku japanske fotografije, koju je Ivana dobro proučila, i koja je na nju uticala još od studentskih dana na Praškoj akademiji.

Fotografi iz Vojvodine i fotografi iz Hercegovine u dogovorima oko zajedničkih akcija na Danima fotografije u Čačku
Fotografi iz Vojvodine i fotografi iz Hercegovine u dogovorima oko zajedničkih akcija na Danima fotografije u Čačku

Nedelja 28. jun je bila rezervisana za foto-izlet i posete manastirima Vujan i Vraćevšnica, kao i poseta kući Miloša Obrenovića u Gornjem Crniću.

I možemo zaključiti da su domaćini još jednom opravdali održavanje u Čačku ove najznačajnije foto-manifestacije koju zajedno sa FKK „Čačak“ organizuje Foto savez Srbije. Primetan je i jedan broj novih fotografskih lica na manifestaciji, ali je opšti utisak da, osim nekoliko klubova kao što su FKK „Čačak“; FK „Kragujevac“, FK „Beograd“ i Fotografski klub „Vojvodina“, ostali klubovi ne animiraju dovoljno mlade članove da organizovano prisustvuju ovoj manifestaciji. Broj glasova pojedinih klubova pri glasanju nije kod mnogih bio u skladu sa brojem prisutnih iz tih klubova. Najviše su se glasački listići zelenili iz tabora FK „Karagujevac“. A gde je zeleno tu je i mladost, a uz zeleno lišće drvo najbolje raste. Žuto je boja jeseni i zalaska sunca, a čini mi se i aktivnosti mnogih klubova.

Tekst: Milovan Ulićević

Fotografije: Zorica Matković, Jan Valo i Milovan Ulićević

SIMILAR ARTICLES

Foto : Srđan Aleksić

0 281

0 2354