KAKO SNIMATI AKT FOTOGRAFIJU

Autor -
1 3528
OBLICI 7,Dragiša Radulović 1967

OVO JE PREDAVANJE KOJE MAJSTOR FOTOGRAFIJE DRAGIŠA RADULOVIĆ ODRŽAO NA AKT RADIONICI FKV :

Akt je verovatno najteža oblast u fotografiji.
Da bi i prikaz bio bolji setio sam se divne knjige, u čijem sam oblikovanju i sam učestvovao svojim predlozima. Albert Gregorović, sjajan mašinski inženjer po školskom obrazovanju, pravi erudita i intelektualac, veliki ljubitelj fotografije od šezdesetih godina dvadesetog veka, dobitnik više domaćih i međunarodnih nagrada za izlagane fotografije, kod nas amater prve klase, napisao je knjigu „Raskrsnica duge-fenomen fotografije od analogne do digitalne“, izdata je u Novom Sadu 2008g. u kojoj je na više od 250 stranica velikog formata, sa dosta skica i fotografija.

OBLICI 1,  Dragiša Radulović 1962
OBLICI 1, Dragiša Radulović 1962

U prvom delu izneo je mnogo o svim tehničkim aspektima sa detaljima o aparatima, objektivima, optici, prirodi svetlosti, rasveti, studijima, kompoziciji a onda posebno i o neophodnosti da fotograf bude dobar čovek, širokog obrazovanja i velike kulture i do pristupa modelu i odnosu model –autor kao i o estetici, i kompoziciji slike.. U 30 poglavlja je pisao o posebnostima zadataka, od Snimanje portreta do Snimanja neba i oblaka i Ljudi i običaji.
U drugom delu pod nazivom Fotografija kao optika introspekcije napisao je 14 eseja. Neke od tema su: Misija fotografije i fotografa, Razumevanje i tumačenje fotografije, Globalizam i fotografija, Pomodarstvo, kič, šund i ukus , Putokazi ka stranputicama i da ne nabrajam sve.
Iz te knjige, iz poglavlja Akt i Devojke, neke rečenice sam potpuno ili delimično prepisao ili prepričao, u nastavku ovog izlaganja, a naravno ima i mojih misli i uputstava. Kao kada na času odgovaram: malo gledam u knjigu i čitam, malo pričam o svojim iskustvima.

OBLICI 4, Dragiša Radulović 1967
OBLICI 4, Dragiša Radulović 1967

Tokom miliona godina ljudsko biće koje je gledalo, mirisalo, čulo, dodirivalo, razvijalo je osećaje privlačnosti oblika, boja, mirisa, dodira, privlačnosti igre i zavođenja i u svemu tome preko osećaja sopstevene prijatnosti i zadovoljstva formiralo pojmove lepog i stvorilo estetiku.
Priroda u stvaranju ima svoju estetiku.U osnovi je prirodne estetike tela, kao organskog dizajna privlačnost i lepota funkcionalnosti i odnosa. Žene, majke.
Golo telo je izraz suštine bića.
Snimak Akta kao grane umetnosti, akt kao likovno, umetničko delo, meren kriterijumima prirodne estetike otvara dileme o svojoj prirodi. Estetika ili erotika
Reakcija na čulne nadražaje pretvara se u emocionalni i umetnički izraz kao erotika. Za nas to nije najbolje rešenje. Nije najbolje rešenje ni potpuno izbaciti i nagoveštaj erotike.Umesno bi bilo ne odricati se od erotike potpuno već istaći lepotu uzdržanosti.

OBLICI 7,Dragiša Radulović 1967
OBLICI 7,Dragiša Radulović 1967

Poželjno bi bilo prirodnoj estetici lepote dodati kulturu lepote.
Tada shvatamo da se kulture u savremenom svetu veoma razlikuju i da su npr. Kulture istoka u likovnim delima zadržale mnogo više od direktne erotike, koja je za naše zapadne pojmove na samoj granici pornografije, ali za nas je to opet prelaz granice..
Mi ćemo da definišemo akt kao temu prikazivanja lepote nagog tela a ne prikazivanje golotinje.
Od antičkih statua prikazivanja lepote nagog tela do Moneovog doručka na travi i fotografskih aktova Bila Branta, akt je veličanje lepote nagosti.
Sadržaj lepote su zdravlje, mladost, proporcije, oblici, prefinjenost, delikatnost.
Apsolutna lepota je samo ideal, ali promenljiv u vremenu i prostoru.

OBLICI 11, Dragiša Radulović 1972
OBLICI 11, Dragiša Radulović 1972

Akt je radost nesputanosti elementarne nagosti življenja, sloboda postojanja van kalupa svakodnevnice, antejski kontakt sa zemljom, ali i let i lebdenje u vazduhu, iskonska pripadnost večnom elementu, buktanje u vatri nadahnuća i osećajnosti.
Akt je otkrivenost u otkrovenju sopstva. Nivoa sopstvenog odrastanja i stanja unutrašnjeg bića.
Načini kako se to izražavalo u snimanju su krajnje različiti.
Bil Brant je snimio izvanredne fotografije nagog ženskog tela koje su potpuno neprirodne u pogledu perspektive, a knjigu je nazvao „Perspektive akta“. Obično je snimao ultra širokougaonim objektivom i bilo da je snimao u enterijeru potpuno prazne sobe ili na obali mora, obuhvatao je samo deo nagog tela u strmoj perspektivi, koja je umesto deformisanih oblika prikazivala jedan novi, originalni, neviđeni, fantastičan doživljaj lepote ženskog akta.
Naš stari majstor fotografije Miodrag Đorđević imao je sjajnu izložbu aktova urađenih od sendvič negativa u simetričnom rasporedu ili multipliciranih u krug na granici nadrealističkog prikaza delova nagog ženskog tela. Naravno i serije lepih aktova snimanih po plažama i stenju omiljenih ostrva oko Rovinja.

OBLICI 13, Dragiša Radulović1972
OBLICI 13, Dragiša Radulović1972

Akt u eksterijeru deluje prirodno u šumi i vodi. Lisijen Klerk je snimio izvanredne , kontrastne aktove u plićaku i peni mora.
Fric Henle je napravio fantastičnu seriju aktova svoje supruge u ambijentu kamenite obale, istražujući analogiju oblika ogromnih kamenih oblutaka okeana i ženskog tela.
Danilo Cvetanović čiju knjigu aktova imate pred sobom hrabro, u vremenu zabrana, pravi širok dijapazon pristupa u načinu snimanja ženskog tela.
Geza Lenart stvari oslobađa do potpune normalnosti golog tela i života bez odeće.
Japanski fotografi su šezdesetih godina dali veliki doprinos nizom novih pristupa

OBLICI 17, Dragiša Radulović 1973
OBLICI 17, Dragiša Radulović 1973

Ja sam žensko telo snimao u seriji OBLICI, kao ideal lepote, oblika, linija u idealizovanom pristupu radi jednostavnijeg uživanja u lepoti. U obradi sam i eksperimentisao pretvarajući telo u pojednostavljene oblike, linije, grafike.
U svakom slučaju vrlo je važno razviti vrlo visoki kriterijum ukusa da to ne bude samo reprodukovanje golotinje ili čak da naginje pornografiji i po tome akt pretstavlja najteži rod fotografije. I što otežava zadatak uvek imate i model pred sobom.
Po meni, jedan od najvažnijih uslova da se dođe do dobre fotografije je razumevanje da u tom zadatku učestvuju dve osećajne osobe sa dosta nabijenih emocija u sebi i da one treba da sarađuju na zajedničkom zadatku, sa puno poverenja od strane modela i sa puno osećanja, pažnje i nežnosti sa strane autora . Ma ko bio model, ma kako do nje došli, ona je osećajna osoba lako povredljiva jer se izložila u svojoj nagosti bez obzira koliko je njena lepota brani.

OBLICI 19, Dragiša Radulović 1973
OBLICI 19, Dragiša Radulović 1973

Ja sam sve svoje modele osećao kao drage osobe koje mi pomažu da napravim lepu i dobru fotografiju. Pazio sam na njih, trudio se da ne snimim moguće nedostatke tela, odlagao snimak da korigujem pozu ili položaje ruku, nogu, prstiju, da model uvuče stomak, ispravi leđa, da sve bude na što boljem estetskom nivou.
Fotograf mora da zna šta treba da izbegava i koji detalji deluju ružno i treba ih ispraviti pre snimanja.
Izbegavaju se sve maljavosti. Ružno deluju zgrčeni prsti nogu, previjena stopala, bilo koji invalidni položaj. Ispruženi, selektivno sastavljeni prsti ruku bez skraćenja deluju elegantnije od zgrčenih ili savijenih. Opušteno telo sa naborima nije lepo. Mogu se podići ruke, uvući stomak, ispraviti leđa, udahnuti vazduh.
Kako početi? Nemate uvek model na raspolaganju. Gledajte stalno, kao da ćete odmah snimati, ženu na ulici na plaži. Proporcije tela, noge, ruke, njihove položaje. Snimajte na plaži osobe u kostimima. Menjajte uglove snimanja, rastojanja, menjajte žižne daljine objektiva, pratite deformacije oblika u objektivima malih žižnih daljina i velike blizine snimanja. Proučite tada potrebne dubinske oštrine.
Dobra je škola da proučite veliki broj aktova, fotografskih i slikarskih, mada postoji opasnost da neiskustvo odvede u imitaciju, ali ako se na to gleda kao na stilsku i tehničku vežbu ona može pomoći da se osvoji zanat, razvije ukus, uoče greške na snimljenom u odnosu na uzorak a tek kasnije počne da izgrađuje lični stil.
Pomaže i ako se u prvim snimanjima orijentišete na pojedine delove tela.Ne morate brinuti o prirodnosti poze, deformacijama udova, nesrazmerama u odnosima veličina.
Orijentišete se na delove akta, komponujete linije i površine da stvorite dobru likovnu celinu sve do potpune apstrakcije.

OBLICI 19, Dragiša Radulović 1973

Zapišite ideje, skicirajte, zapišite i način snimanja: mesto, pozadinu, ugao.
Napravite plan snimanja, sa svim detaljima i idejama, odaberite aparat, objektive, stativ, osvetljenje, mesto snimanja, uredite ga. Šta je pozadina, koji su uglovi snimanja za pojedine ideje. Redosled snimanja po stavovima: niz snimaka u kojem model stoji, pa sedi, kleči, čuči i leži. Za manje skakanja i napora i za vas i za model. Koncentracija pri snimanju je vrlo velika i snimanje traži mnogo energije i od autora i od modela.
Poželjno je pre snimanja raskomotiti model, ne samo da se opusti već i da se smanje ili nestanu tragovi donjeg veša, lastiša , korseta isl. sa tela modela. Ako je snimanje unapred planirano i dogovarano, bolje je izabrati doba pre letnjih sunčanja zbog različite obojenosti delova kože koje onda treba izjednačavati nekim losionom i sl. Pitao bi model da li želi da joj izložim plan snimanja.
Ako je model neiskusan koristio sam isečke modnih fotografija ili skicu ili crtež da bi objasnio pozu, položaj ruke, prstiju.
Modela mogu da uzbude, zbune, čak i povrede pohvale lepoti. Prihvatljivije je pohvaliti lepu saradnju, njen pokret ili zauzet položaj i pre zahteva.

OBLICI 10, Dragiša Radulović 1973
OBLICI 10, Dragiša Radulović 1973

Ako su dodiri neophodni, čak i kao pomoć da se ustane, to se mora izvesti uz prethodnu dozvolu a mesta dodira su prsti, šake, laktovi, blagi dodiri ramena, kolena, skočnog zgloba ili stopala. Nema zurenja u model ni u jednom trenutku. Uvek je aparat u rukama i pogledi su nehajni u funkciji zauzimanja poze ili njene korekcije.
Ovo je samo mali segment o pristupu aktu. O ovome se može danima pričati a ja vam samo ukazujem koliko morate gledati, čitati, učiti. Čitavo predavanje, po jedno je,o mestu snimanja: atelje, stan, ambijentalna sredina, voda, šuma .
Pa karakteristike i izbori osvetljenja: veštačko, prirodno, mekano, kontrastno i oštro
Odgovarajuća oprema za svaki od ovih mesta i načina snimanja.
Morate razumeti i prihvatiti da ste uvek na nekom početku i da nikada nećete prestati da nešto novo naučite. Dok je života u vama.
Razumite da postoji izuzetno korisno vreme između snimanja i učenja: razmišljanje, sleganje naučenog, stalno gledanje, novo otkrivanje, nove ideje, nove odluke.
Želim vam dug život, dobro zdravlje, sreću, doživotnu ljubav za fotografiju i uspeh u realizaciji ogromnog broja ideja koje prosto ključaju u vama. Sa srećom!

Dragiša Radulović,

Majstor fotografije FSS

Podelite sa prijateljima
  •  
  •  
  •  
  • 240
  • 7
  •  
  •