Idi na sadržaj


Slika

Obaveze članova FKV


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 PhotoBoss

PhotoBoss

    Fotografski stručnjak

  • Administrator
  • 1428 Diskusije
  • Skype:ulicevic-milovan
  • LokacijaNovi Sad

Objavljeno 04 juli 2015 - 03:00

Svi oni koji žele da postanu članovi FKV moraju da poštuju Statut i Pravilnike Fotografskog kluba Vojvodina, kao i druga pravna akta koja donosi Skupština FKV ili organi kluba.

 

Član je dužan izvršavati preuzete obaveze i zadatke u ostvarivanju ciljeva i delatnosti FKV, odnosno sudelovati u programu rada FKV u skladu sa svojim potencijalima i postignutim uspesima u fotografiji.

 

Član je dužan da podiže i čuva ugled FKV, i da bude lojalan interesima kluba.

 

Član je dužan da radi na tehničkom i umetničkom fotografskom obrazovanju mladih, i da podstiče fotografsko obrazovanje mladih i ostalih članova u FKV.

 

Član treba da predlaže mere i aktivnosti radi što efikasnijeg ostvarivanja ciljeva i zadataka FKV, kao i da konstruktivno diskutuje o delovanju FKV

 

Član je dužan da odgovorno sprovodi odluke i zaključke organa FKV

 

Član treba redovno i u roku da plaća članarinu kluba

 

Član treba pažljivo da se odnosi prema prostoru i imovini koju koristi FKV i da traži stručnu pomoć ostalih članova i organa FKV, ako nije upoznat sa pravilnim korišćenjem imovine kluba.

 

Član FKV je dužan da se obaveštava o razvoju fotografske kulture i  stvaralaštva u klubu, mestu u kome deluje FKV, i u široj društvenoj zajednici.

 

Član treba da podrži akcije kluba, redovno se obaveštava i postavlja fotografije, postove i komentare na sajt FKV i pozitivno utiče svojim delovanjem na sveukupni napredak Fotografskog kluba Vojvodina

 

Član je u obavezi da prisustvuje Skupštini FKV i sastancima FKV, da glasa, da predlaže ili da bude biran u organe FKV, i da izabranu funkciju shvata kao odgovornu dužnost i čast, za koju mu je ukazano poverenju od ostalih članova FKV.

 

FKV Tim


  • 0
Članova koji čitaju ovu temu: 0

korisnika: 0 ,gostiju: 0 ,anonimnih korisnika: 0