Idi na sadržaj
Potreba i nužda


Potreba i nužda

* * - - -


Ovde deluje kao da su točkovi utonuli u zemlju, a takođe i kuće, što možda i ne bi bilo po meni loše, kada bi zemlja u prvom planu dominantna, pa da veći deo kadra da ona obuhvata (npr, širi vertikalni kadar sa manje neba od zemlje). Ovako sa širinom koju nudi nebo meni ne prija oku to uranjanje (ne vidim ideju toga), pa deluje kao da motiv nije likovno istražen do kraja u pronalaženju odgovarajućeg rešenja.

    • 2

Pokušaću da popravim. Bio sam u tom položaju koji niži od puta.

Hvala.

    • 0

Vidim da si bio u nižem položaju od puta i da nisi mogao podići fotoaparat. Nije sporno. Ja sam ti napisao kako ja razmišljam. Kad nešto ne možeš promeniti, "okreni ploču" promeni razmišljanje i to iskoristi situaciju kao prendnost za drugi sklop fotografije, gde likovni elementi uzimaju drugačija značenja unutar nove kompozicije. 

    • 2