Idi na sadržaj
Wall, tree, man

wall tree man

Wall, tree, man

* * * * *


Šahisti bi ovo nazvali mat u tri poteza. Minijatura pored betonskog "zida urbanog plača", pokazala je ono posebno što fotografiju izdvaja kao umetnost, a to je da,  posebnim rakursom i kompozicijom dohvatimo "neviđeno" ili bolje reći univerzalno. A ta univerzalnost se ovde ogleda u sve većoj minijaturizaciji čoveka i prirode (drvo) i pretvaranja urbanog života u betonsko sivilo, koje je antipod svemu ljudskom i prirodnom.

    • 1

Hvala PhotoBoss

    • 0