Idi na sadržaj
Izvor rijeke plive, LJETO

izvorrijeka voda kamen drveće

Izvor rijeke plive, LJETO

Ljetni dan na izvoru rijeke Plive


* * * * *


Uvek kada je pejsaž u pitanju trazim nešto što drži čvrsto kompozicioni sklad na fotografiji. Ovde je to linija duz koje je razasuto kamenje u reci. Oko nje se dobro uklopila neoštrina vode. Nađen je prava mera tj ekspozicija nije ni prekratka ni preduga, jeć baš sa merom spram brzine vode. Na sledećoj fotografiji istog autora je preduga pa se to uočava i u utisku koji ostavlja neoštrina na celu fotografiju.
    • 0