Idi na sadržaj
TRI GRACIJE


TRI GRACIJE

* * * * *


Neverovatna fotografija u svemu. Tri žene, tri generacije u posebnom odnosu, a svaka sa izrazom lica koji donose godine.

 

Kompozicija je posebno značajna i originalna za ovakvu LIFE fotografiju. Izvrnut kompozicioni trougao je redak u kompoziciji grupnog portreta. Obično je to neizvrnut u kojem dominira osoba u gornjem temenu. Ovde je gospođa u belom u donjem temenu kompozicionog izvrnutog trougla, i to još u profilu što nosi neposrednost i draž. Iako  je na njoj fokus i najsvetliji ton, ona je samo uvod u "kretanje" pogleda ka ponosnoj i prkosnoj najmlađoj graciji, koja je pravilno u najkontrastnijem tonu u odnosu na predhodnu graciju. U anfasu ona komunicira čak i sa fotografom, kao da želi da naglasi da je ona sebi najvažnija i da ona ima prvenstvo.

 

Gospođa srednjih godina je u pomešanim srednjim CB tonovima na licu, kakve si i godine u kojima se nalazi. Dobro je da je u neoštrini, jer tada ne definišemo nijedan njen odnos sa prethodne dve gracije kao dominantan. To je dobro, jer bi u suprotnom razmišljanje o tome kojoj je "bliža" crnoj ili beloj graciji odvuklo posmatrača na drugu stranu. To bi u kompoziciji napravilo nestabilnost, i posmatraču bi unelo nemir u kretanju, u "kompozicionoj šetnji" od temena do temena trougla. 

    • 3