Idi na sadržaj
Vrtoglavica


Vrtoglavica

- - - - -


Trebao je još malo šire uhvatiti objektivom da prvi red ograde bude u kadru. Ovako je neprirodno ispresecan. Obično kod ovakvih fotografija ograda  ulazi samo na jednom mestu u kadar, a završava se na nekoj tački dobro pozicioniranoj u kadru, najčešće u "zlatnom preseku" unutar kadra ili u odnosu na neke druge elemente kao npr ljude ako ih ima u kadru.

    • 0