Idi na sadržaj
Platonova GozbaCopyright

© Zorica M. M. Matković

Platonova Gozba

- - - - -


Metaforičan naslov samo me podstakao da bolje vidim fotografiju, i uočim metaforu koju nosi u priči koja je prikazana na njoj, gde su akteri Venera i konj. Umesto komentara citiraću meni nepoznatog autora.

"Zanos sam po sebi ne bi mogao doći do punog saznajnog izražaja ukoliko mu nedostaje veština, umetnost ispitivanja (dijalektika) i umetnost samoospoznavanja(erotika). Filozof žudi za znanjem, ali on zna tu žudnju, on je prepoznaje kao erotsku žudnju i otkriva kao posredničko vođstvo između ružne svakodnevnice i neprolazne lepote, između duhovnog siromaštva i duhovnog obilja. Ni erotska obdarenost i obuzetost ni saznavalačka veština, uzeta svaka za sebe, nisu dovoljno moćni posrednici između duhovnog siromaštva i duhovnog obilja. Ako je takvo predstavljanje filozofije dato u Gozbi, nema valjanog razloga za pretpostavku da je ono napušteno u drugim Platonovim dijalozima. Istina, takav uvid u filozofiju saopštava Sokrat, ali jedino je Platonov Sokrat prikazan kao filozof koji razume podjednako i erotiku i dijalektiku."

Bravo za fotografiju, a posebno za naslov kojim si je opisala i predstavila. Na nedavno završenom sajmu u Novom Sadu, Banatski kulturni centar iz Novog Miloševa je organizovao 4. Festival ilustracije knjige BookILL Fest , i u okviru njega prvi put dodelio nagradu za fotoilustraciju knjige, na inicijativu Senke Vlahović. Ona mi je rekla da pozovem fotografe iz kluba na angažovanje u ovoj oblasti, a upravo je ova fotografija dobar povod da to uradim. Ovakva fotografija je primer dobre fotoilustracije Platonove "Gozbe", a kada bi se našla na koricama te knjige verujem da bi dobila i nagradu.
    • 0
Zahvaljujem se na znalačkom čitanju, analizi i razotkrivanju priče. U toku gradjenja fotografijei veze simbola, Afrodite (Venere) i konja u okruženju majdana, naslov sespontano i logično nametnuo kao orudje za lakše čitanje. Putem koji vodispoznaji i pročišćenju čovek ide stvaračkom žudnjom za lepotom tela, duše imudrosti sazrevajući snagom ljubavi - Erosa (sredine izmedju obilja i siromaštva, lepog i ružnog, telesnog i duhovnog,neznanja i mudrosti, smrtnog i besmrtnog).


    • 0