Idi na sadržaj
DihotomijaCopyright

© Zorica M. M. Matković

Dihotomija

- - - - -


Nešto novo od tebe,
nešto drugačije...
jako mi se dopada.
    • 0

Odlična fotografija ! Dobar nastavak fotografija u nadrealističkom tonu započet ranije postavljenom fotografijom "Osluškivanje".
Dobro je izabran prostor za smeštanje Mikelanđelove "Pijete" koja je adekvatno i promišljeno istaknuta osvetljenjem. (verovatno snimljena neka kopija skulpture)
Tema borbe duha i tela, bezgrešnog i večnog, oličena u skulpturi najvećeg vajara u godinama posle Hrista, u kojoj Devica Marija drži u naručju Hrista na umoru, ima biblijske razmere. Ali u kontekstu zatvorenog prostora crkve (ili sličnog), sa "duhom" u vidljivom obliku ljudske figure koji šeta mračnim neosvetljenim delovima prostora, pomera biblijsku temu ka nadrealnom, vezanom za snove u čoveku, u kojima se na neki način odvaja telo od duha, kao i u Mikelanđelovoj "Pijeti". Možda bi mogli zaključiti da je baš taj ljudski duh koga vidimo pored izašao iz Hristovog bića.
Teški tonovi akcentovani detaljima koji tu težinu pojačavaju (poput bršljena na prozorima), samo su na dva mesta prosvetljeni svetlošću, na Hristovom telu i na prozorima. To su ujedno i dva podeljena svetla prolaza u biblijsko (Hrist) i nadrealno (prozori). Ali ujedno se mogu tumaačiti i kao dva izvora svetlosti koja polaze od Svetog Duha oličenog u Hristu, i prirode ljudskog bića koju posmatramo kroz "prozore nadrealnog" predstavljene snovima. Dihotomija* "duh - snovi" koja se logično nameće je očigledna posmatraču. Zato bi naslov mogao odgovarati za celu seriju ovakvih fotografija, a ne samo za ovu.

*Dihotomija je deljenje ili podeljenost celine na dva jednaka nepreklapajuća dela. U takvoj podeli nešto što je deo jedne polovine ne može biti nikako deo druge polovine.

    • 0