Idi na sadržaj
Ledeno


Ledeno

- - - - -


Odlična fotografija. Dopada mi se taj odnos realnog i imaginarnog koji je napravio ovaj prirodni filter na staklu. Potpuno je odgovarajući motiv za to.
Ekspozicija je vrlo precizno određena pa su nijanse tonova "čelično-hladne" plavo-bele, napravile jedanu paletu predivnih tonova, koji odlično oslikavaju zimsko vreme. Pri tome su detalji drveća neoštri dovoljno, da nam pažnju usmere na ljude u jesenjim oker tonovima njihove okoline , kao kontrapunktu gornjim zimskim plavo-belim. Iako fotografija nema "jak" centar interesa, deluje kao da joj nije ni potreban, jer je suština u tonu, podjednako važnom u svakom delu fotografije. Moram reći da je ovo najoriginalnije ostvarenje ovog autora (ke), koje sam video do sada na ovom sajtu .

Savet: paziti da se pri izradi povećanja na papiru, ne uguši ili ne prenaglasi nepotrebno, taj zimski "čelično hladni" plavo beli ton

Rečnik pojmova: KONTRAPUNKT je veština sjedinjavanja više tonova na slici prema zakonima harmoničnosti; Ovde: deo slike koji sa jednom paletom prelaza, nijansi, skupa tonova, koji se stapa u harmoničnu celinu, ili pak u nekoliko harmoničnih celina. Upotrebio sam ga analogno tom pojmu u muzici.
    • 0
Hvala mnogo na komentaru :)
    • 0