Idi na sadržaj


RSS
Vrtoglavica

Eksperimentalna

Eksperimentalna fotografija je nastavak konvencionalne fotografije u oblik kreativne i eksperimentalne forme umetnosti. Mogu se primenjivati sve kreativne tehnike i originalna fotografija se može menjati elektronski ili na drugi način i umetnička dela ili kompjuterske grafike autora mogu se koristiti za stvaranje eksperimentalne fotografije. Medjutim fotografski sadržaj mora dominirati na finalnoj fotografiji.